Systemy rozpoznawania tablic rejestracyjnych ANPR

ROZPOZNAWANIE TABLIC REJESTRACYJNYCH WYKORZYSTUJĄCE SIECI NEURONOWE

W 2015 roku liczba samochodów w skali globalnej przekroczyła 1,1 miliarda. Biorąc pod uwagę najnowsze trendy oraz dynamikę procesu popularyzacji tego środka transportu oszacowano, że już w 2040 roku po światowych drogach będzie poruszać się aż 2 miliardy pojazdów. Stwarza to ogromne możliwości, lecz także wyzwania w dziedzinach zarządzania ruchem drogowym oraz organizacji miast. Duża liczba samochodów to większy ruch, korki i problem z parkowaniem. Przeciętny kierowca z Warszawy każdego roku traci tydzień stojąc w korkach. Rozbudowa infrastruktury drogowej jest tylko częściowym i samodzielnie niewystarczającym rozwiązaniem. Tutaj z pomocą przychodzą człowiekowi najnowsze zdobycze technologiczne sektora IT, które w połączeniu z doświadczeniem branży security dostarczają kompleksowych i skutecznych rozwiązań.

Głównym z nich jest automatyczne rozpoznawanie pojazdów i tablic rejestracyjnych (ALPR/ANPR). Zastosowanie tej technologii umożliwia sprawne zarządzanie dużymi ilościami pojazdów, zarówno kiedy chodzi o wjazd na teren o ograniczonym dostępie (prywatne parkingi, bazy), monitorowanie i nadzór nad ruchem drogowym w trybie rzeczywistym, zarządzaniem dużą flotą pojazdów (firmy spedycyjne, transportowe), czy skuteczny pobór opłat za przejazdy autostradami. Oferowane przez Wimax rozwiązanie nie ogranicza się jedynie do inteligentnej analizy tablic rejestracyjnych – w wielu sytuacjach byłoby to niewystarczające np. zabrudzona tablica rejestracyjna lub jej brak, tablica nieistniejąca w bazie danych itd. Dlatego, idąc o krok dalej oferujemy system zdolny do rozpoznawania konkretnych marek samochodów oraz poszczególnych ich modeli, a następnie sprawnego nimi zarządzania.

Umożliwia to sklasyfikowanie i pogrupowanie poszczególnych rodzajów pojazdów bez patrzenia na ich tablice rejestracyjne. Takie rozwiązanie sprawdzi się idealnie w przypadku obszarów o ograniczonym dostępnie np. wyłącznie dla samochodów osobowych lub ciężarowych. Najpierw system rozpozna z jakim typem pojazdu mamy do czynienia, a następnie umożliwi lub nie wjazd na teren wyznaczonej strefy. Dzięki temu Klient jest w stanie uniknąć kosztów ręcznego zarządzania wjazdem np. ochroniarz otwierający szlaban. Na tej samej zasadzie można stworzyć organizację ruchu drogowego (np. ciężarówki po lewej stronie, samochody po prawej) lub inteligentne punkty poboru opłat na autostradach. 

System, w oparciu o technologię rozpoznawania tablic rejestracyjnych i pojazdów, przeprowadzi analizę obrazu, umożliwiając kalkulację kosztów za przejazd danego pojazdu oraz zautomatyzowane uiszczenie opłaty w oparciu o dostarczony przez kamerę obraz wideo.

Technologia sprawdzi się idealnie również w przypadku służb dbających nad bezpieczeństwem kierowców, ponieważ umożliwia namierzenie konkretnego pojazdu oraz kontrolę ruchu drogowego w trybie rzeczywistym.

SYSTEMY ROZPOZNAWANIA TABLIC REJESTRACYJNYCH ANPR

Zalety naszego rozwiązania

  • uniwersalność (współpraca z każdą platformą sprzętową np. komputer, smartfon)
  • dokładność ponad 99% (sztuczna inteligencja zapewnia wysoką rozpoznawalność tablic i pojazdów)
  • elastyczność (oprogramowanie łatwe do integracji)
  • oszczędność (zmniejsza koszty niwelując konieczność ręcznego zarządzania wjazdem do strefy)
  • globalność (współpraca ze wszystkimi rodzajami tablic rejestracyjnych na świecie)